دوره و شماره: دوره 43.2، شماره 71، تابستان 1392، صفحه 1-120 (----) 
2. بررسی آزمایشگاهی و المان محدود تأثیر خاموت‏های FRP در رفتار چرخه‏ای اتصالات بتنی

صفحه 11-23

---

محمدکاظم شربتدار؛ احمد دالوند؛ ابوذر حمزه نژادی؛ علی نیکویی


5. ارزیابی آزمایشگاهی ستون‏ های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی

صفحه 53-67

---

محمدصادق معرفت؛ کامیار کرباسی آرانی؛ ابوالفضل امرالهی بیوکی؛ محمد خان محمدی


7. تأثیر میکروسیلیس بر رفتار دراز مدت بتن خودمتراکم

صفحه 83-90

---

منیره سنگی؛ بهرام نوایی نیا؛ مرتضی حسینعلی بیگی