دوره و شماره: دوره 43.3، شماره 72، آذر 1392، صفحه 1-130 
بررسی رفتار بتن تازه در سطوح شیب‏ دار

صفحه 45-55

--

علی فروغی اصل؛ سیدمحمدجواد موسوی درچه ای


شبیه‏ سازی نوسانات تراز آب با استفاده از برنامه‏ ریزی بیان ژن

صفحه 69-75

---

شهاب کاوه کار؛ محمد علی قربانی؛ افشین اشرف زاده؛ صابره دربندی


ساخت پانل ‏های سقفی کاذب با استفاده از پسماند جامد جوهرزدایی از کاغذ بازیافتی

صفحه 77-83

---

رحیم یداللهی؛ یحیی همزه؛ شادمان پورموسی؛ علیرضا عشوری؛ محمد جعفری؛ کامبیز راشدی