نویسنده = ������������������ ����������
بررسی عددی تأثیر شانه‌های تقویت شده با بتن آسفالتی با هدف افزایش مقاومت جانبی خط بالاستی

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 107-112

جبارعلی ذاکری؛ مرتضی اسماعیلی؛ احمد کسرائی


اصلاح الگوی حداقل پوشش خاکی پل‏ های خاکی- فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل سه بعدی اجزاء محدود

دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 71-81

---

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق