نویسنده = Nadège Blond
بررسی میزان انتشار و نحوه‌ پراکندگی آلاینده‌های حاصل از خودروهای شهر تبریز

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 23-34

10.22034/ceej.2019.9650

لیلا خازینی؛ مینا جمشیدی کلجاهی؛ Nadège Blond