نویسنده = فرهاد قادری
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از راکتور بیولوژیکی MBBR حاوی مدیایKaldness در تصفیه نفتاب

دوره 51.2، شماره 103، تابستان 1400، صفحه 41-49

10.22034/jcee.2020.25824.1621

حدیث حائری؛ فرشید پژوم شریعتی؛ فرهاد قادری


2. تجزیه فتوکاتالیستی فنل از آب با استفاده از نانوذره TiO2 تثبیت شده در حضور اشعه UV‎

دوره 48.4، شماره 93، زمستان 1397، صفحه 43-49

الهه فقیه نصیری؛ داریوش یوسفی کبریا؛ فرهاد قادری