کلیدواژه‌ها = آزمایش بارگذاری صفحه
تاثیر ریز شمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22034/jcee.2022.49388.2105

محمد نوران بخش؛ کاظم برخورداری؛ سمیه قاسمی