کلیدواژه‌ها = FLAC
ارزیابی اثر پیش‌تنیدگی مهارهای فولادی بر جابه‌جایی دیوار دیافراگمی و خاک

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 23-31

محمد بهرامی؛ محمدایمان خداکرمی؛ عبدالحسین حداد