کلیدواژه‌ها = سدهای برق‌آبی
توسعه مدل منابع- مصارف MODSIM در شبیه‌سازی بهره‌برداری از سیستم سدهای چندمخزنه برق‌آبی

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 15-24

سپیده امامی تبریزی؛ سیدجمشید موسوی؛ راحله افضلی