کلیدواژه‌ها = ضایعات لوله‌های PVC
ارزیابی مقاومت بتن خودتراکم پلیمری درتیرهای بتن آرمه

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 35-46

رحمت مدندوست؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ میلاد رجبی جورشری