نویسنده = Adel�� ��������
میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/jcee.2022.52105.2158

امیرحسین پاشایی؛ عادل Adel؛ عبدالحسین حداد


بهبود خواص خزشی خاک رس اصلاح شده با نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن (مطالعه‌ی موردی: منبع قرضه هسته‌ی سد شهید شاهچراغی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22034/jcee.2022.51808.2150

عبدالحسین حداد؛ فاطمه میرنژاد؛ عادل عساکره