نویسنده = ���������� ������ ��������������
حذف سولفید هیدروژن از فاضلاب صنعتی با استفاده از راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 79-86

گل‏محمد مجرد مغانلو؛ اسماعیل فاتحی فر؛ سعید ساعدی