نویسنده = �������� ��������������
اثر پودر شیشه بازیافتی بر پتانسیل واگرایی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/ceej.2023.54438.2206

محمد بهبودی؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی؛ امین توحیدی