نویسنده = ��������������������� ������
بررسی تأثیر جریان‌های سیلابی بر تغییرات ریخت‌شناسی با استفاده از تحلیل سری تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی: رودخانه بازفت

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 131-142

10.22034/jcee.2020.10593

آرش کوهی‌زاده؛ روح‌الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار بروجنی