نویسنده = حمید سرخیل
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی تاثیرات شوک هیدرولیکی فاضلاب در رخداد های غیر مترقبه با استفاده از ترکیب عملگر موجک و الگوریتم شبکه هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/jcee.2021.39118.1932

حمید سرخیل؛ علی احسانی افراکتی؛ محمد طلائیان عراقی