نویسنده = سعید قلیزاده قلعه عزیز
تعداد مقالات: 2
1. روش ذرات ویژه در بهینه سازی گسسته سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22034/jcee.2019.9479

رضا سجودی زاده؛ سعید قلی زاده قلعه عزیز