نویسنده = ���������������� ��������
ارزیابی عملکرد روش محفظه مکش هیدرولیکی در رسوب‌زدایی مخازن

دوره 50.1، شماره 98، خرداد 1399، صفحه 43-52

مهدی عباسی زاده باغبان؛ بابک لشکرآرا


تعیین مدل تحلیلی اصلاح شده عملکرد هیدرولیکی پمپ‌های ضربه قوچی

دوره 47.3، شماره 88، آذر 1396، صفحه 69-80

رضا فتاحی آلکوهی؛ بابک لشکرآرا