نویسنده = �������������������� ��������
تحلیل ارتباط بین ازن سطحی و اکسیدهای نیتروژن در هوای شهر تبریز

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 107-114

ناهیده محمدی؛ خالد ظروفچی بنیس؛ مسعود شاکری؛ محمد شاکرخطیبی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ امیر محمودیان


پیش‌بینی غلظت آلاینده‌های گازی در هوای شهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 87-94

ناهیده محمدی؛ خالد ظروفچی بنیس؛ محمد شاکر خطیبی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ علیرضا بهروز سرند؛ امیر محمودیان؛ فرید شیخ الاسلامی