نویسنده = �������� ������������ ��������������
بررسی عملکرد پوشش‌های CFRP و GFRP بر بهبود رفتار استاتیکی غیرخطی اتصالات لوله‌ای X شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22034/jcee.2021.47839.2069

پویا رضادوست؛ حسین نصیرائی؛ سید احمد نشایی


مطالعه عددی اثر آبشکن‌های مستغرق بر الگوی امواج (مطالعه موردی: دهنه سر سفیدرود)

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 13-24

حامد افسوس بی ریا؛ میراحمد لشته نشایی؛ عطاالله غبرایی؛ میرعبدالحمید مهرداد