نویسنده = محمود فغفور مغربی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عدم قطعیت منحنی‌های دبی‌‌ـ‌ اشل در رودخانه‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22034/jcee.2020.11115

محمود فغفور مغربی؛ سجاد محمدزاده وطن چی


2. کاربرد روش اندازه‌گیری گرهی فشار در شناسایی نشت

دوره 47.2، شماره 87، تابستان 1396، صفحه 53-62

محمد عطاری؛ محمود فغفور مغربی؛ علی رضا منوریان


3. برآورد دانه‏ بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته ‏نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی

دوره 42.3، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 27-37

---

محمود فغفور مغربی؛ حسین غفاریان روح پرور؛ علی نصیریان