نویسنده = ������������ ����������������
کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ-بنگ تحت اثر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/jcee.2022.51687.2151

حسین غفارزاده؛ امیرحسین غفاری؛ مجتبی عیدی