نویسنده = ���������� �������� ������
اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/jcee.2022.47220.2059

پگاه حسینقلی؛ رامتین معینی؛ محمد رضا زارع