نویسنده = ������������ ��������
بررسی رفتار ترمومکانیکی مخلوطهای ماسه- بنتونیت سیمانی و غیر سیمانی

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 51-59

10.22034/jcee.2020.11463.1304

سید نیما میر محمدی؛ آتنا شیراسب؛ امیر حمیدی


مدل‌سازی رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با ترکیب سیمان و الیاف

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 1-10

هادی ابی اوغلی؛ امیر حمیدی