نویسنده = علی رئیسی‌استبرق
استفاده از روش الکتروکینتیک در پاکسازی یک خاک رسی آلوده به MTBE

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 25-33

علی تابع بردبار؛ علی رئیسی‌استبرق؛ فاطمه غازیانی