نویسنده = ���������� ��������
برآورد تغذیه‌ی طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.37698.1893

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری


برآورد تغذیه‌ طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 43-52

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری