نویسنده = �������������� ���������� ����������������
مطالعه طول بلند‏شدگی ریل راه آهن در مدل وینکلر اصلاح شده

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 21-28

جبارعلی ذاکری؛ محمدعماد مطیعیان نجار؛ مراد شادفر