نویسنده = �������������� ������������������� ����������
بررسی مشخصات هیدوردینامیکی راکتور بافل‌دار بی‌هوازی در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 85-91

ابوالقاسم علی قارداشی؛ مهدی حسن وند جمادی؛ گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی