نویسنده = مهدی ضرغامی
تعداد مقالات: 3
2. بهینه‌سازی شکل مخزن اینتز به روش‌های الگوریتم ژنتیک و برنامه‌ریزی متوالی درجه دوم

دوره 44.3، شماره 76، پاییز 1393، صفحه 63-73

مهران پورقلی؛ رضا تاری نژاد؛ مهدی ضرغامی


3. مدیریت آب شهری تبریز با تأکید بر قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم ارتقاء یافته مجموعه ذرات

دوره 42.3، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 39-49

---

مهدی ضرغامی؛ حسن حاجی کاظمیان؛ محمدعلی بادامچی زاده؛ محمدعلی قربانی