نویسنده = ������������ ���������� ������������
تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jcee.2022.51257.2136

وحید رضا اوحدی؛ علیرضا وجدانی وحید