نویسنده = ���������������� �������������� ����������
کاربرد الیاف پلیمری تایر بازیافتی در بهسازی مقاومت برشی ماسه‌ بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22034/jcee.2022.50305.2117

محمد حسن قائدشرفی؛ پیلتن طباطبایی شوریجه