نویسنده = ������������ ������������ ��������
ارزیابی آسیب‌پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تاسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری-لاگرانژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/jcee.2023.49911.2113

محمدرضا محمدی زاده؛ محمد علیخان محمدی