نویسنده = ��������������������� ����������
بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22034/jcee.2022.49027.2095

کریم عابدی؛ رسول اصغری؛ محمدرضا چناقلو؛ بهزاد شکسته‌بند