نویسنده = ���������������� ������ ��������
بررسی تاثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی:کویر میقان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22034/jcee.2022.48805.2090

هما شفیعی؛ سهیل قره؛ سید حمید لاجوردی؛ احسان اله ضیغمی؛ محبوبه پورکلهر