نویسنده = ������������ ����������
تحلیل و طراحی و بررسی کاربردی رفتار چرخهای میراگر لوله در لوله و اثر تغییر شکل هندسی میراگر لوله ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22034/jcee.2021.48855.2091

علی لاهوتی؛ آرش سیاری؛ سالار منیعی