نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تحلیل رفتار مکانیکی ـ حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22034/jcee.2021.47154.2057

امیر حسن رضایی فرعی؛ محمد رضا جدیری؛ حامد فرشباف آقاجانی