نویسنده = ������������ ������
بررسی اثر نوع الیاف بر خواص بتن پودری واکنش‌پذیر

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 89-96

لیلا معراجی؛ حسن افشین؛ کریم عابدی


تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 1-8

حسن افشین؛ نقدعلی چوپانی؛ هادی فتحی پورآذر